Meyer – Laivanrakennusoppilaitos

Laivan­rakennus­oppilaitos

Kätevästä pätevä

Meyer Turun Laivanrakennusoppilaitoksella on pitkät perinteet laivanrakennusalan ammattilaisten kouluttajana Suomessa. Laivanrakennusoppilaitos perustettiin 3.9.1962 teollisuusoppilaitoksena.

Laivanrakennusoppilaitos järjestää keskitetysti koulutukset ja kurssit Meyer Turku Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle.

Oppilaitos toimii yhteistyössä telakan esimiesten kanssa. Koulutustarpeet tulevat esille mm. kehityskeskusteluissa, jonka jälkeen esimiehet arvioivat sen. Mikäli koulutus katsotaan tarpeelliseksi, oppilaitos järjestää sen joko sisäisesti tai ulkoisesti. Muita varteenotettavia mahdollisuuksia siirtää tietoa on työnkierto, mentorointi ja työssäoppiminen. Monet koulutustapahtumista ovat avoimia myös yrityksen verkostoon kuuluville yrityksille

Rekrykoulutuksilla on merkittävä rooli telakkamme työvoiman kasvattamisessa. Tällä hetkellä järjestetään noin kuusi laivalevyseppähitsaajakoulutusta vuodessa ja laivaputki-, koneasentaja- ja laivasuunnittelijakoulutuksia tarpeen mukaan. Rekrykoulutukset koostuvat teoriaopinnoista, perustyövaiheiden opiskelusta ja työssäoppimisesta.

Laivanrakennusoppilaitoksen opettajat ja luennoitsijat kouluttavat muiden telakkatöidensä ohessa. Pitkän työkokemuksensa ansiosta he ovat alan parhaita asiantuntijoita. Lisäksi oppilaitos tekee yhteistyötä useiden eri koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

Koulutus on suomenkielinen, joten osallistujilta edellytetään suomen kielen taitoa

Alalla on näillä näkymin hyvä työllisyys pitkälle tulevaisuuteen.

Meyer Turku Oy / Laivanrakennusoppilaitos
Koulutussuunnittelija Jussi Jantunen
Puh. 010 670 6106
S-posti: jussi.jantunen@meyerturku.fi

Koulutussuunnittelija Marjatta Kouvo
Puh. 010 670 6264
S-posti: marjatta.kouvo@meyerturku.fi
Rehtori Vesa Eskonen
Puh. 010 670 6445
S-posti: vesa.eskonen@meyerturku.fi